ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΣΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “Η ΑΓΚΑΛΙΑ” & ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΣΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “Η ΑΓΚΑΛΙΑ” & ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Για 12η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης συγκεντρώνει ρουχισμό στην Ιματιοθήκη, που διατηρεί στις εγκαταστάσεις του με βασικό μέλημα την στήριξη όσων συμπολιτών βρίσκονται σε ανάγκη, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Πρόσφατα εστάλησαν 25 δέματα με ιματισμό στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων Πολυτέκνων, 30 στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά» και άλλα 46 στην Δομή Ασύλου Σερρών.

Η Ιματιοθήκη του Ιδρύματος ανανεώνεται κάθε εβδομάδα μέσω δωρεών απλών πολιτών της Χίου σε είδη ιματισμού. Η προσφορά της ευαισθητοποιημένης Χιακής Κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια είναι συγκινητική και πάνω από 4.200 δέματα έχουν δοθεί τόσο σε απλούς πολίτες όσο και σε φορείς.

Για όσους ενδιαφέρονται να παραλάβουν τα αντικείμενα που χρειάζονται, η Ιματιοθήκη είναι ανοικτή κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ώρες 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. στους χώρους του ισογείου του Ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα +30 22710 29600 και +30 22710 82777.