Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.) στο T.E.E.N.S.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.) στο T.E.E.N.S.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.) στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά ΕκπαιδευτήριαΝαυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2023-24.
Υποβολή αιτήσεων έως: 30/04/2023
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr