11/10/2023- Σεμινάριο Πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος

11/10/2023- Σεμινάριο Πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 11/10/2023 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος ειδικό σεμινάριο πυρασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους μας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις βασικές τεχνικές πρόληψης πυρκαγιάς, τις πρακτικές αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στόχος μας είναι οι εργαζόμενοι μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να δρουν αποτελεσματικά και ασφαλώς σε περίπτωση κινδύνου.

Ευχαριστούμε πολύ την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου!