ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Η Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων «Το Σπίτι της Μαρίας – Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού» ιδρύθηκε το 2013 από την οικογένεια του Καπτ. Παναγιώτη Ν. Τσάκου στη μνήμη της κόρης του Μαρίας και σε υλοποίηση ενός από τα οράματα της. Ανήκοντας οργανικά στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, η Στέγη έχει αναδειχθεί σε υψηλού επιπέδου σύγχρονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πυρήνα ζωής μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας της Χίου, γενικά και των Καρδαμύλων, ειδικώτερα.

Στο «Σπίτι της Μαρίας» φιλοξενούνται αγόρια από όλη την Ελλάδα που προορίζονται  να φοιτήσουν στις σχολικές μονάδες των Καρδαμύλων, οι οποίες περιλαμβάνουν Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και Ναυτικό ΕΠΑΛ με κατεύθυνση στους Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Στους οικότροφους, εκτός από στέγη και σίτιση, παρέχονται όλα τα αναγκαία μέσα γιά την εξασφάλιση σχολικής επίδοσης υψηλού βαθμού. Παράλληλα, η Στέγη, η οποία ενθαρρύνει και κατευθύνει τους οικοτρόφους της προς τα ναυτικά επαγγέλματα, επιμελείται της βελτίωσης και ανάδειξης της προσωπικότητας των σε 24ωρη βάση. Προς τον σκοπό αυτό, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των στην αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα των Καρδαμύλων και του νησιού της Χίου γενικώτερα.

Κατά το προσεχές σχολικό έτος 2024-2025, στη Μαθητική Στέγη θα γίνουν δεκτά αγόρια που θα φοιτήσουν, στη Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου και στην Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση γονέων/κηδεμόνων προκειμένου τα παιδιά των να επιλεγούν να φιλοξενηθούν στη Μαθητική Στέγη μπορούν να ανακτηθούν  από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στη διεύθυνση www.mariatsakosfoundation.gr .

Στην επιλογή των οικοτρόφων βαρύνουσα σημασία αποδίδεται στον βαθμό προαγωγής των από την προηγούμενη τάξη. Επιπλέον προσόντα, γνώσεις ή δεξιότητες (π.χ. γνώση ξένης γλώσσας, συμμετοχή σε Αθλητικό Σωματείο, γνώση μουσικού οργάνου κ.λ.π.) λαμβάνονται υπ’ όψιν στην επιλογή.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με επισυναπτόμενα τα ως άνω δικαιολογητικά  και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π.), θα πρέπει να υποβληθούν στη Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση mariashouse.kardamylachios@gmail.com μέχρι την 30η Ιουνίου 2024 ή να σταλούν, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, στη διεύθυνση Μ. Λιβανού 51, Χίος, 82100, Τ.Θ. 119.

Μετά την επιτυχή εξέταση των υποβληθησομένων αιτήσεων, θα ακολουθήσει συνέντευξη των ενδιαφερομένων μαθητών.

Πριν από την ένταξή τους στη Μαθητική Στέγη, οι επιλεγέντες μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν έκθεση αξιολόγησης από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα αποσταλεί από τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

 

Η Διευθύντρια της Μαθητικής Στέγης,
Παρασκευή Γ. Λιαδή, ΠΕ02

 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ_ GDPR_ 2024-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2024-2025

ΑΙΤΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤ. ΣΤΕΓΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2024-2025